Επικοινωνία

 

Γραμματεία Συνόδου Πρυτάνεων
κα. Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
τηλ. 2103689767 fax: 210 3689691
e-mail: lilnikol@uoa.gr