Εισηγήσεις

- Praktika 24 09 2007

-Praktika 25 02 2008

- Praktika 15 05 2008 : Έγιναν δεκτά από την 58η Σύνοδο Πρυτάνεων (Χανιά 13-14 Ιουνίου 2008)  

- Praktika 23 02 09

- Praktika 02 06 2009

- Praktika 01 12 2009