Προεδρείο

 

Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο 2018 έως Σεπτέμβριο 2019) αποτελείται από τους εξής Πρυτάνεις:

  • Καθ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου, Προεδρεύων
  • Καθ. Οδυσσέας Ζώρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Καθ. Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς