Προεδρείο

 

Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο 2016 έως Σεπτέμβριο 2017) αποτελείται από τους εξής Πρυτάνεις:

  • Καθ. Αθανάσιος Καραμπίνης, Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Προεδρεύων 1ου κύκλου από 16/10/16 έως και 31/1/2017)
  • Καθ. Ιωάννης Γκόλιας, Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Προεδρεύων 2ου κύκλου έως 15/5/17)
  • Καθ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών (Προεδρεύουσα 3ου κύκλου έως 10/9/17)