Προεδρείο

 

Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο 2016 έως Σεπτέμβριο 2017) αποτελείται από τους εξής Πρυτάνεις:

  • Καθ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Προεδρεύων 1ου κύκλου, από 9/9/2017 έως 31/12/2017)
  • Καθ. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Προεδρεύων 2ου κύκλου, από 1/1/2018 έως 30/4/2018)
  • Καθ. Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Προεδρεύων 3ου κύκλου, από 1/5/2018 έως 31/8/2018)