Προεδρείο

 

Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο 2020 έως Σεπτέμβριο 2021) αποτελείται από τους εξής Πρυτάνεις:

  • Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Καθ. Ζήσης Μαμούρης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Προεδρεύων
  • Καθ. Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών